۱۳۸۹ مرداد ۳۰, شنبه

دوستی حیوانات

Deer visits cat in yard every morning
There is nothing more wonderful than animals
A cat in Harrisburg has a friend that visits every morning.
The owner finally took pics

"when the power of love overcomes the love of power,the world will know peace"

With Best Wishes !!

وقتی قدرت عشق بر عشق به قدرت غلبه کند , دنیا را صلح و آرامش فرا خواهد گرفت !!!

با بهترین آرزوها...

۱۳۸۹ مرداد ۲۱, پنجشنبه

آبشار طلائی

یوسمتی پارک در کالیفرنیا امریکا این پارک در سال 1890 بعنوان پارک ملی انتخاب شد در ابشاری که عکس ان را در پایین صفحه ملاحظه میکنید یکی از دیدنی ترین چشم اندازها میباشد این منظره از انعکاس نور خورشید بر ابشاربا زاویه خاص پدید می اید این حالت فقط در دو هفته آخر فوریه و در زمانی کوتاه پیش می اید عکاسی که این عکس را در این حالت بتواند بگیرد باید بسیار با تحمل و شکیبا باشد گرفتن چنین عکسی بسیار مشکل است